Bestyrelsen informerer

Dansk Forening i Stockholm

2018-01-06

Bestyrelsen ønsker alle godt nytår.  Forårets program ligger på kalendarium, og medlemsbrev kommer ud i løbet af de nærmeste dage. 

Vi kigger på muligherne for et ekstra arrangement i begyndelsen af marts.

2018-09-30

Efteråret er kommet og foreningens aktiviteter starter op igen.  Der er koncert i slutningen af oktober, Mortenaften i begyndelsen af november og julebasar/marked i slutningen af november. Kalendarium er opdateret.  

Der bliver muligvis et yderligere arrangement i begyndelsen af december.  

Som tidligere år uddeler Stiftelsen Hjælpeforeningen Dana legater i november. Ansøgningsfristen er den 1 november, og ansøgningen skal sendes til ambassaden. Ansøgningsskema kan findes via “lænker” her på hjemmesiden. 

2018-03-29

Fastelavn er godt gennemført. Der kom over 100 børn og voksne til en fin eftermiddag, hvor der blev slået på tønde og spist slik til den store guldmedalje. Tak til alle som kom og gjorde det til en dejlig eftermiddag.

Reception for Dronningen er flyttet til søndag den 15 april kl 17. Kirken har gudstjeneste den 15 april, og vi er blevet enige om at det er bedre at afholde receptionen i forlængelse af gudstjenesten.  Man er naturligvis velkommen til at deltage i gudstjenesten, hvis man har lyst. Ellers kommer man bare til receptionen. 

Indkaldelse til generalforsamling kommer ud i næste medlemsbrev, der muligvis bliver det sidste inden sommerferien. Vi har planlagt en korkoncert lige før generalforsamlingen, men detaljerne er ikke på plads.  Hvis der bliver koncert vil der komme et yderligere medlemsbrev ud.  

Til efteråret er der de sædvanlige arrangement som Mortensaften og Julemarked, men der vil også være en koncert på programmet i slutningen af oktober.  

2018-01-21

Årets første medlemsbrev med information om forårets arrangement er sendt med post for nogle dage siden. Medlemsbrevet sendes som e-mail i dag.  

Hjemmesiden vil også være opdateret i aften med forårets arrangement.  

Medlemsbrevet indeholder også information om indbetaling af kontingent til foreningen. Man er medlem af foreningen  når kontingent er betalt.  Medlemskabet giver indflydelse på hvordan foreningen skal udvikles og samtidigt udgør kontingentet sammen med overskuddet fra julebasaren fundamentet for foreninges almindelige arrangement, mens bidrag fra Stiftelsen Hjælpeforeningen Dana anvendes til specielle arrangement som foreningen ellers ikke ville kunne afholde.  

2017-12-31

Bestyrelsen vil gerne ønske alle medlemmer et godt nytår med tak for det gamle år.

Næste medlemsbrev bliver udsendt lige efter nytår. Første arrangement i 2018 bliver en hyggeaften i slutningen af januar efterfulgt af fastelavnsfest den 12 februar.

2017-08-19

Bestyrelsen håber, at medlemmerne har haft en dejlig sommer. Vi starter nu aktiviteterne for efteråret op, og som altid er der mange traditionelle aktiviteter i efteråret. Aktiviteterne for efteråret er:

Lørdag den 2 september kl 19 er der koncert med Bel Canto koret i den Norske kirke. Efter koncerten er der spisning, hvor vi hygger os sammen med koret. Vi regner med en fin koncert og en hyggelig aften. Bestyrelsen håber at se rigtigt mange til koncerten.

Torsdag den 5 oktober kl 19 er der filmaften i den Norske Kirke. Vi viser ”Hip Hip Hurra” om Skagensmalerne.

Lørdag den 21 oktober kl 17 får vi sangerinden Alberte Winding og guitaristen Andreas Fuglebæk på besøg til koncert. Med sange om barndom, ungdom og det voksne hjertets vildveje, bundet sammen med en hel del sjove anekdoter, er en duo koncert med Winding og Fuglebæk proppet med varme og genkendelig erfaring med livets ned- og især -opture

Fredag den 10 november fejrer vi Mortensaften. Vi afholder igen i år arrangementet på Ekermanske gården på Södermalm. Sidste år var en stor succes, og vi fortsætter på samme måde i år. Bestyrelsen skal dog gøre opmærksom på at antallet af pladser i år er begrænset til 38 deltagere, og det er ”først til mølle” som gælder. Vent ikke for længe med tilmelding.

Julebasaren har det seneste år ikke haft meget basar over sig, og bestyrelsen har besluttet kalde julebasaren for Dansk Julemarked fremover. Det svarer bedre hvad der tilbydes.

Vi planlægger at  Dansk Julemarked afholdes lørdag den 25 november, og som altid er der et meget stort behov for frivillig arbejdskraft til at gennemføre arrangementet i de fine lokaler på Högalidsskolan. Meget mere information i oktober.

Julehyggen har bestyrelsen ikke mulighed for at arrangere i år. Desværre.

2017-05-16

Generalforsamlingen afholdes den 23 maj. Sidste arrangement før sommerferien. Som altid med lidt smørrebrød bagefter.

I år bliver det ekstra festligt. Danmarsk-Samfundet har tildelt foreningen en fane, der overrækkes af ambassadøren, hvorefter fanen indvies.

Mød op til generalforsamlingen, gør din stemme hørt, deltag i indvielsen af fanen og ha’ en hyggelig aften med lidt god mad bagefter.  

2017-03-04

Fastelavn er gennemført. Der kom ca 90, hvoraf halvdelen var børn og vi havde et par hyggelige timer. Der blev lagt megen energi på at få katten ud af tønden.

Medlemsbrev er forsinket – det er ikke altid at tiden rækker til.  Det betyder også, at bankoaften den 8 marts er aflyst. Der er ikke nogen tilmeldinger, og hovedparten af bestyrelsen kan ikke deltage og sørge for det praktiske arrangement.

Sct Annæ gymnasiums ungdomsmandskor kommer den 5 april. Vi vil gerne opfordre til at man kommer til denne koncert.  Alle medlemmer af koret har sunget i Københavns Drengekor.

Receptionen ifm Dronningens fødselsdag flyttes til den 22 april. Efter receptionen vil vi arrangere påskefrokost, hvis der er interesse.  

Næste medlemsbrev udsendes så hurtigt som muligt. Som e-mail i løbet af ugen og med posten noget senere.

2016-12-07

Årets julebasar er gennemført med godt resultat.
 
Stor tak til alle som kom og var med til at gøre julebasaren til en succes. 
 
Speciel stor tak til alle de frivillige, som lagde et enestående stykke arbejde i at få julebasaren gennmført. Uden denne indsats ingen julebasar.  Tusind tak for hjælpen.
 
Julebasaren blev besøgt at væsentligt flere folk i år end de sidste år, og det gav selvfølgelig lidt udfordringer,  der blev løst med godt humør. 
 
Der ser ud til at blive et pænt overskud fra julebasaren. Den lave kronekurs gjorde dog indkøbene i Danmark meget dyrere end sidste år.
 
Der findes et lille lager af forskellige varer: asier, brunkager, kippers, makroner, honningkager og tarteletter. Er der nogen som ikke havde mulighed for at komme til julebasaren eller ønsker at købe lidt mere?
 
Hvis der er interesse så vil der mulighed for at købe efter Dansk Kirke i Stockholms julegudstjeneste den 11 december kl 15 i den Norske Kirke.
 
Næste medlemsbrev udsendes omkring nytår, og første arrangement er en filmaften den 17 januar. 
 

2016-10-04

Efterårets arrangement er i gang. Vi har haft filmaften i september og skulle have haft sangaften den 5 oktober. Filmaften blev gennemført med færre deltagere end sædvanligt, og desværre var der så dårlig tilslutning til sangaften at vi må aflyse.

Næste arrangement er en ølprøvning den 21 oktober, Mortensaften den 11 november og julebasaren den 26 november. Mere information i medlemsbrev og i Kalendarium.

Medlemsbrev via e-mail er sendt ud, og medlemsbrev via posten er på vej ud. Det er sidste medlemsbrev for i år. Næste medlemsbrev udsendes i begyndelsen af januar.

Vi vil gerne opfordre alle medlemmer, der har en e-mail adresse og som ikke får medlemsbrevet elektronisk idag, til at sende e-mail adresse til foreningen. Det gør kommunikationen meget lettere og giver også mulighed for hurtigt at informere om ændringer eller nyheder.

2016-05-15

Koncerten med Vestfynskoret er gennemført. Der kom ca. 70 til en fin koncert med spisning med sang bagefter. Tak til alle som kom og gjorde aftenen til en succes.

Generalforsamlingen afholdes som tidligere nævnt den 24 maj. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen.

Vi arrangerer en sangaften Grundlovsdag den 5 juni i Den Norske Kirke. Lidt at spise og mange sange håber vi på. Se kalendarium for mere information. Det er så sæsonens sidste arrangement. Vi begynder igen i september og en foreløbig liste over arrangement vil blive præsenteret på generalforsamling og slået op i kalendariet kort tid efter. Næste medlemsbrev udsendes i begyndelsen af august.

2016-04-20

Indkaldelse til generalforsamling er udsendt i det seneste medlemsbrev. Brevet blev lagt i postkassen i går, og det er også sendt som e-mail.

Vi havde en hyggelig bankoaften med et pænt antal deltagere. Vi fortsætter med bankospil til efteråret.

Receptionen i anledning af H.M. Dronningens fødselsdag er vel gennemført. Tak til alle der kom. Næste store arrangement er koncerten med Vestfynskoret den 6 maj, hvor vi håber at se mange til en hyggelig aften.

Vi mangler en revisor. Hvis du gerne vil hjælpe lidt til i foreningens arbejde så henvend dig til bestyrelsen.

Vi regner med at kunne præsentere et forslag til arrangement for efteråret 2016 og foråret 2017 på generalforsamlingen. Har du gode ideer så skriv til foreningen.

2016-03-05

Medlemsbrev er udsendt. Det blev lagt i postkassen onsdag og blev også udsendt via e-mail samme dag.

Vi minder om bankoaften den 9 marts, og vi håber at se rigtigt mange.

2016-02-14

Filmaften i januar og fastelavn er godt gennemført.

Til filmaften kom der nogle og tyve som så en film der berørte. Tak for det fine fremmøde.

Fastelavn var som sædvanlig en stor oplevelse for børn i alle aldre.  Der kom mellem firs og halvfems, hvoraf cirka halvdelen var børn. Efter kaffe/saft med wienerbrød og æblekage blev der gået til den ved tønderne, der ydede god modstand i år.  Herefter fulgte sanglege og det hele sluttede med en god portion slik at tage med hjem. Tak til alle der deltog og var med til at gøre eftermiddagen til en dejlig oplevelse.

Næste arrangement bliver bankospil den 9 marts. Kalendarium er opdateret med information. Efter bankospillet er det filmaften den 6 april og receptionen for dronningens fødselsdag den 16 april. Da den 16 april er en lørdag overvejer bestyrelsen at gøre lidt mere ud af receptionen.

Nyt medlemsbrev udsendes snarest og forhåbentlig før bankospillet den 9 marts.

2015-12-27

Bestyrelsen vil gerne ønske alle medlemmer et godt nytår med tak for det gamle år.

Næste medlemsbrev bliver udsendt lige efter nytår. Første arrangement i 2016 er filmaften den 26 januar efterfulgt at fastelavnsfest den 13 februar.

 

 

Information fra tidligere år