Bestyrelsen informerer

Dansk Forening i Stockholm

2019-03-10

Nyt medlemsbrev er udsendt og kalendarium er opdateret med hensyn til koncerten den 25 marts og reception den 14 april.

2019-01-06

Bestyrelsen ønsker alle godt nytår.  Forårets program ligger på kalendarium, og medlemsbrev kommer ud i løbet af de nærmeste dage. 

Vi kigger på muligherne for et ekstra arrangement i begyndelsen af marts.

2018-09-30

Efteråret er kommet og foreningens aktiviteter starter op igen.  Der er koncert i slutningen af oktober, Mortenaften i begyndelsen af november og julebasar/marked i slutningen af november. Kalendarium er opdateret.  

Der bliver muligvis et yderligere arrangement i begyndelsen af december.  

Som tidligere år uddeler Stiftelsen Hjælpeforeningen Dana legater i november. Ansøgningsfristen er den 1 november, og ansøgningen skal sendes til ambassaden. Ansøgningsskema kan findes via “lænker” her på hjemmesiden. 

2018-03-29

Fastelavn er godt gennemført. Der kom over 100 børn og voksne til en fin eftermiddag, hvor der blev slået på tønde og spist slik til den store guldmedalje. Tak til alle som kom og gjorde det til en dejlig eftermiddag.

Reception for Dronningen er flyttet til søndag den 15 april kl 17. Kirken har gudstjeneste den 15 april, og vi er blevet enige om at det er bedre at afholde receptionen i forlængelse af gudstjenesten.  Man er naturligvis velkommen til at deltage i gudstjenesten, hvis man har lyst. Ellers kommer man bare til receptionen. 

Indkaldelse til generalforsamling kommer ud i næste medlemsbrev, der muligvis bliver det sidste inden sommerferien. Vi har planlagt en korkoncert lige før generalforsamlingen, men detaljerne er ikke på plads.  Hvis der bliver koncert vil der komme et yderligere medlemsbrev ud.  

Til efteråret er der de sædvanlige arrangement som Mortensaften og Julemarked, men der vil også være en koncert på programmet i slutningen af oktober.  

2018-01-21

Årets første medlemsbrev med information om forårets arrangement er sendt med post for nogle dage siden. Medlemsbrevet sendes som e-mail i dag.  

Hjemmesiden vil også være opdateret i aften med forårets arrangement.  

Medlemsbrevet indeholder også information om indbetaling af kontingent til foreningen. Man er medlem af foreningen  når kontingent er betalt.  Medlemskabet giver indflydelse på hvordan foreningen skal udvikles og samtidigt udgør kontingentet sammen med overskuddet fra julebasaren fundamentet for foreninges almindelige arrangement, mens bidrag fra Stiftelsen Hjælpeforeningen Dana anvendes til specielle arrangement som foreningen ellers ikke ville kunne afholde.  

 

Information fra tidligere år