Norden i NATO

Onsdag den 21 februar kl. 18 

Den norske kirke 

Stigbergsgatan 14

Forsvarsattache, oberst Carsten Hasenfuss

Nordisk forsvarssamarbejde har været diskuteret mange gange. Sidst efter afslutningen af 2 verdenskrig. Den gang lykkedes det ikke at etablere et samarbejde. Norge og Danmark var med til at stifte NATO. Sverige og Finland valgte alliancefriheden og byggede et totalforsvar for at kunne stå alene.  

Efter Berlinmurens fald og opløsningen af Sovjetunionen skete der en kraftig nedrustning i Sverige, Norge og Danmark. Finland valgte at opretholde sit forsvar som tidligere.

Med Rusland angrebskrig i Ukraine er der sket et markant skift i synet på Rusland, og hvad der kan forventes af Rusland i fremtiden. Dette har blandt andet medført, at både Sverige og Finland har søgt medlemskab i NATO. Mens Finland er blevet medlem af NATO, venter Sverige stadig på den endelige godkendelse fra Tyrkiet og Ungarn.

Når Sverige er blevet optaget i NATO (forhåbentligvis snart) åbner der sig helt nye muligheder for et tæt forsvarssamarbejde ud over hvad der er muligt i dag. 

Forsvarsattacheen for Sverige, Norge og Finland ved den danske ambassade i Stockholm, oberst Carsten Hasenfuss holder et oplæg om Norden i NATO.

Efter oplægget vil der mulighed for at stille spørgsmål og diskutere over en bid mad og lidt vin/øl.  

Oplægget er gratis og varer cirka en times tid. Mad og vin koster 150 kr. per person. Da pladsen ikke er uendelig og af hensyn til indkøb af mad skal man tilmelde sig til arrangementet. ”Først til mølle” princippet. Det er ikke nok at tilmelde sig på Facebook.

Tilmelding senest den 18. februar på foreningens hjemmeside:  Tilmelding til arrangement (Norden i Nato)