Kalendarium

Kalendarium – traditionelt og festligt – for store og små: Foreningsåret 2023/2024

Forår 2024

Onsdag den 21 februar 

Norden i Nato. Det militære samarbejde i Norden når Finland og Sverige begge er blevet medlemmer af NATO. En status på situationen i Norden.  Arrangementet flyttes fra den 14 februar. 

Mere information: Norden i NATO

Søndag den 10 marts 

Fastelavn er især børnenes fest med fantasifulde udklædninger, kattekonge og kattedronning samt dette at slå katten af tønden. Vi hygger med fastelavnsboller.
Mere information: Fastelavn

xxxdag den   xx april

Muligvis en koncert

Søndag den 26 maj

Hans Majestæt Kongens fødselsdag markeres ved en reception. 

Mere information: Reception

Søndag den 26 maj
Dansk Forening i Stockholm afholder sin årlige generalforsamling før receptionen

Mere information: Generalforsamling

Efterår 2024

Lørdag den xx september 

Foredrag /Koncert 

Mere information: 

Fredag den xx oktober 
Koncert

Mere information: 

Lørdag den xx  november

Den traditionelle Mortensaften i Den Norske Kirke 
Mere information:  Mortensaften

Med forbehold for ændringer.