Bestyrelsen informerer

Dansk Forening i Stockholm

2024-01-16

Bestyrelsen ønsker alle  et godt nytår med tak for året der gik. 

Efterårets arrangementer er vel gennemførte med mange deltagere. Foredrag om Mars, jazzkoncert og Mortenaften blev det til. 

En foreløbig plan for foråret 2024 bliver slået op i Kalendarium i løbet af de næste par dage.

Norden i NATO, fastelavn, reception i forbindelse med Kongens fødselsdag  samt generalforsamling er planlagt.  Hertil kommer et enkelt yderligere arrangement, som ikke er endelig fastlagt.  

Næste medlemsbrev bliver udsendt i midten af januar efter årets første bestyrelsesmøde. 

 

Information fra tidligere år