Bestyrelsen informerer

Dansk Forening i Stockholm

2022-12-16

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår med tak for året der gik. 

Efterårets arrangementer er vel gennemførte med mange deltagere. Hyggeaften, jazzkoncert og Mortenaften blev det til. 

En foreløbig plan for foråret 2023 bliver slået op i Kalendarium i løbet af de næste par dage. Hyggeaften, fastelavn, reception i forbindelse med Dronningens fødselsdag og foreningens 135 års jubilæum samt generalforsamling er planlagt.  Hertil kommer et enkelt yderligere arrangement, som ikke er endelig fastlagt.  

Næste medlemsbrev bliver udsendt i midten af januar efter årets første bestyrelsesmøde. 

2022-08-09

Bestyrelsen håber at alle har haft en god sommer. Selvom vi stadig er i begyndelsen af august er planerne for efteråret ved at være på plads. En hyggeaften, en jazzkoncert og Mortensaften er planlagt. Julemarkedet bliver desværre ikke til noget. Der er ingen som ved hvordan situationen er i slutningen af november. Så må vi se om vi kan arrangere en mindre julefrokost i december.  Kalendarium er opdateret med efterårets aktiviteter.  

2022-05-02

Forårets arrangementer har gået godt. Det er dejligt at være i gang igen.

Fastelavn var en stor succes med 130 deltagere, store som små. Katten blev slået at tønden udendørs, og det er måske at fortsætte med. I år havde vi ikke musik og sanglege, men det har vi til næste år. 

Koncerten forløb også fint. God musik og ikke mindst lidt god mad og drikke bagefter, hvor snakken gik.  

Sidste aktivitet i foråret er generalforsamlingen den 9 juni.  

2022-01-10

Bestyrelsen vil gerne ønske alle et godt nytår.  

2021 var et stille år. Mortensaften blev det første arrangement på lang tid, og det var en hyggelig aften med fin stemning. 

Bestyrelsen håber på at flere arrangementer kan gennemføres i 2022. Forårets arrangementer er planlagte, men Covid vil desværre stadig bestemme om disse arrangementer kan gennemføres. Medlemsbrev er planlagt, men udsendes først i næste uge. Vi skal lige diskutere konsekvenserne af de nye restriktioner for forårets arrangementer.   

Kalendarium er opdateret med det planlagte arrangementer.  

 

Information fra tidligere år