Hvem er vi?

Formål og opgaver
Lidt af Danmark, for alle danske i Stockholm

Dansk Forening i Stockholm blev indstiftet i 1888. I foreningen, som for øjeblikket har ca. 400 medlemmer, samles herboende danskere, danskfødte tilrejsende og studerende samt danskinteresserede personer omkring aktiviteter og begivenheder som har relation til dansk kultur og tradition. Foreningen er politisk og konfessionelt neutral.

Foreningens formål er – at vedligeholde vore danske traditioner og vor danske kultur – at virke for den kulturelle forbindelse mellem Sverige og Danmark

Vi mødes til forskellige arrangementer og vi stræber efter at holde vort danske særpræg i hævd. I et levende samvær imellem mennesker er det vigtigt, at det findes noget traditionelt festligt, for både store og små.

Nye medlemmer er altid velkomne!

Tidigare logotype