Filmaften i april

Dansk Forening inviterer til

Filmaften

Kongens Nej

Den Norske Kirke

Stigberggatan 24, Södermalm

Tirsdag den 31 marts 2020 kl. 19

 Filmen om 9 april i Norge

En Erik Poppe film. Med Jesper Christensen (som kong Håkan), Tuva Novotny, Anders B Christiansen

Pris 80 kr. 

Tilmeldning er nødvendig og skal ske senest den 25 marts  via Tilmelding