Foredrag om Mars

NASAs Perseverance rover mission

– første del af ”Mars Sample Return”

NASAs Perseverance-rover med helikopteren Ingenuity i midten bag roveren. Billede: NASA/JPL; MSSS, 2021

Siden Tycho Brahes observationer af Mars’ lidt specielle bevægelse henover himlen har Mars været i menneskers fokus; planeten er tydelig rød på himlen og efterhånden er vi blevet klar over at Mars i sin tidlige historie på mange måder har lignet Jorden. Det er derfor ikke urealistisk at forestille sig at der i sin tid har været betingelser for opståen af liv på Mars ligesom på Jorden. Af samme årsag er indhentning og hjemsendelse af prøver fra Mars et stort fremtidsmål gennem hele rumforskningens historie.

Den 18. februar 2021 landede NASAs Perseverance rover i det 45 km store Jezero-krater på Mars. Landingsstedet blev valgt fordi der her er fundet det måske bedste potentiale for at finde spor af fortidigt mikrobielt liv på Mars. Formålet med missionen er at finde og indsamle prøver af overfladen, som skal hentes hjem vha. en fælles ESA/NASA-mission som nu er under planlægning. Perseverance medbragte seks recognoscerings-instrumenter og et komplekst prøveudborings- og håndteringssystem, som kan forsegle de udtagne prøver i små rørformede containere som vil blive hentet i 2028. Prøverne forventes tilbage i 2033, hvor de vil blive undersøgt i de bedste laboratorier på Jorden – sandsynligvis igennem resten af dette århundrede.

Perseverance har nu kørt mere end 20 km i Jezero-krateret; der er indsamlet 17 borekerner fra klipper, 2 ”jord”-prøver og 1 atmosfæreprøve. Perseverance har efterladt en del af disse prøver som et en backup i en lokalitet kaldt ”Three Forks Depot” til hvis der skulle ske noget med Perseverance.

I oplægget vil det blive beskrevet, hvilken ny viden missionen har leveret om Mars-overfladen og hvor langt man er nået med udforskningen af Jezero-krateret.

Også resultater af to teknologieksperimenter om bord vil blive beskrevet. En helikopter med navnet Ingenuity fløj første gang den 19. april 2021 og har demonstreret at det er muligt at flyve i den tynde atmosfære på en anden planet. Ingenuity har nu i løbet af mere end 50 flyvninger fløjet i mere end 12 km, den har været nyttig som recognosceringsværktøj for Perseverance og små helikoptere som Ingenuity vil blive udviklet f.eks. til indhentning af prøver fra vanskeligt tilgængelige steder på Mars. Et andet teknologi-eksperiment, MOXIE, har vist at det er muligt at producere oxygen direkte fra Mars-atmosfærens CO2. Oxygen er vigtigt når mennesker skal besøge Mars i begyndelsen af 2040’erne; ikke mindst som oxydant for det brændstof, som skal bringe gæsterne hjem igen.

Dokumentation om Mars