Filmaften

Dansk Forening inviterer til informations og filmaften

”De nye regler for dobbelt statsborgerskab”

”Filmaften”

Den Norske Kirke

Stigberggatan 24, Södermalm

Tirsdag den 29 september 2015 kl. 19

Hvilken betydning har dobbelt statsborgerskab?

Accepten af dobbelt statsborgerskab i Danmark har stor betydning for mange danskere rundt om i det meste af verdenen. Det betyder nemlig, at de nu kan søge om statsborgerskab i det land, hvor de er bosat UDEN at miste deres danske statsborgerskab.
For disse mennesker betyder det, at de kan tage del i det samfund som de til hverdag er en del af og får mulighed for at stemme til valg og selv stille op, når de er blevet statsborgere i det pågældende land.

Samtidig betyder det også, at danskere som tidligere har opgivet deres danske statsborgerskab kan generhverve dette inden for en periode på 5 år.

(Lånt fra Danes Worldwide)

Vi gennemgår regler og svarer på spørgsmål i det omfang vi kan.

Efter denne gennemgang er der filmaften, hvor vi viser en nyere dansk film.

Et stykke mad eller kage med kaffe, the, vand eller øl vil kunne købes.

Vi vil gerne have en ide om antal deltagere, så tilmeldning senest den 27 september via Tilmelding

Bus 2, 3, 53 og 76 kører alle til stoppestedet ”Tjärhovsgatan”, der ligger ved trappen op til den Norske Kirke.