Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Onsdag den 9 juni 2022, kl 18.30 i den Norske Kirke, Stigbergsgatan 24

Dansk forening i Stockholm afholder ordinær generalforsamling

Stemmeberettigede til generalforsamlingen er medlemmer som har betalt kontingent for år 2020, 2021 eller 2022. Bestyrelsens årsberetning og foreningens regnskab med revisionsberetning for kalenderåret 2021 findes fremlagt i mødelokalet.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til foreningens sekretær Mogens Nielsen, Lindhagensgatan 73, 112 43 Stockholm. Mailadressen er sekretaer@danskforeningistockholm.se

Efter generalforsamlingen inviteres der til hyggeligt samvær. Foreningen byder på lidt mad og vin.  Hvis man ønsker at deltage i hyggeligt samvær efter generalforsamlingen bedes man venligst tilmelde sig senest den 5 juni. Dette af hensyn til det praktiske arrangement.

Tilmeldning skal  ske via foreningens hjemmeside Tilmeldning

Dagsorden