Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag den 8 juni 2023, kl 18.30 i den Norske Kirke, Stigbergsgatan 24

Dansk forening i Stockholm afholder ordinær generalforsamling

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer som har betalt kontingent for år 2023. Bestyrelsens årsberetning og foreningens regnskab med revisionsberetning for kalenderåret 2022 findes fremlagt i mødelokalet.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til foreningens sekretær Mogens Nielsen, Lindhagensgatan 73, 112 43 Stockholm. Mailadressen er sekretaer@danskforeningistockholm.se

Efter generalforsamlingen inviteres der til hyggeligt samvær. Foreningen byder på lidt mad og vin.  Hvis man ønsker at deltage i hyggeligt samvær efter generalforsamlingen bedes man venligst tilmelde sig senest den 5 juni. Dette af hensyn til det praktiske arrangement.

Tilmeldning skal  ske via foreningens hjemmeside Tilmeldning

Dagsorden