Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Onsdag den xx juni 2022, kl 18.30 i den Norske Kirke, Stigbergsgatan 24

Dansk forening i Stockholm holder ordinær generalforsamling

Stemmeberettigede til generalforsamlingen er medlemmer som har betalt kontingent for år 2020, 2021 eller 2022. Bestyrelsens årsberetning og foreningens regnskab med revisionsberetning for kalenderåret 2021 findes fremlagt i mødelokalet.

Forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal sendes til foreningens sekretær Mogens Nielsen, Lindhagensgatan 73, 112 43 Stockholm senest 14 dage før generalforsamlingen. Mailadresse er sekretaer@danskforeningistockholm.se

Der afholder reception i anledning af Dronningens fødselsdag (flyttet fra den 16 april) efter generalforsamlingen
Foreningen og ambassaden byder på en lettere forfriskning. 

Hvis man ønsker at deltage i generalforsamlingen eller at deltage i receptionen bedes man venligst tilmelde sig senest den 8 juni. Dette af hensyn til det praktiske arrangement i disse Covid tider. 

Tilmeldning skal  ske via foreningens hjemmeside Tilmeldning

Dagsorden