Stiftelsen Hjælpeforeningen Danas Legat

Hjælpeforeningen Danas Legat har til formål:

  1. At understøtte værdigt trængende i Sverige, som er danskfødt, er barn af danskfødt eller er gift eller har været gift med danskfødt og
  2. At yde støtte til humanitære og kulturelle formål, der tjener danske interesser i Sverige.

Stiftelsen uddeler legater i november. Ansøgninger skal være den danske ambassade i Stockholm i hænde senest den 1. november.

Yderligere information og ansøgningsskema kan hentes her:

http://sverige.um.dk/da/om-sverige/fonde/

Der kræves ikke medlemskab af Dansk Forening i Stockholm for at kunne søge Danas legat.

Historien bag Stiftelsen Hjælpeforeningen Danas Legat

Der skete en stor tilflytning til Sverige i den sidste halvdel af 1800-tallet. Efter 1864 kom der mange fra Sønderjylland, særlig af gårdejere, som tyskerne drev bort fra deres gårde, og som fandt det økonomisk fordelagtigt at købe jord i Sverige.  I visse dele af Småland skete der også en tilflytning. Man sendte agenter til Jylland for at hverve folk for at fylde op i de tomme områder, som var opstået efter svenskernes emigration til Amerika. Da Stockholm på samme tid begyndte en udvikling til industriby, blev der brug for folk med faglige kundskaber. Derfor optræder der i Stockholm en række dygtige håndværkere, som for en stor del skaber egne virksomheder.

Det var blandt disse mennesker, tanken om at kunne tage ansvar for hinanden og særlig dem, som det ikke gik godt for, opstod. Man startede ”Dana”. Ingen dansk skulle være uden hjælp, og ingen dansk skulle ligge det svenske samfund til byrde.  Gennem medlemsbidrag og donationer skabes den relativt store kapital som nu er grundlaget for den stiftelse som Dana blev omdannet til i midten af halvfjerdserne. Det var mest det, man kaldte ”småfolk”, som startede det, folk med national og faglig stolthed og medfølelse med dem, som har det svært.  Disse ”småfolk” må vi ikke glemme. De er hæder værd.

Ovenstående er lånt fra Dansk Forening i Stockholm 100 år 1988.

Hjælpeforeningen Dana stiftes den 3 maj 1882 som en syge og begravelseskasse, hvor der også skal afholdes selskabelige sammenkomster. Der indsamles et bidrag på 10 kr 85 öre til foreningen på det første møde. I 1885 bliver syge og begravelseskassen ændret til en hjælpe, syge og begravelsekasse, og der tilsættes en separat bestyrelse for hjælpekassen.

Dansk Forening i Stockholm bliver stiftet den 16 april 1888 da Dana ønsker at ophøre med sin selskabsvirksomhed. En kreds af Danas medlemmer stifter ”Dansk Læseselskab” og opretter et bibliotek, hvor danskere i Stockholm får mulighed for at låne danske bøger. Den selskabelige virksomhed fortsætter også. Foreningen giver i de første år store bidrag til Dana, og de to foreninger er i det hele taget knyttet tæt til hinanden. Hjælpeforeningen omdannes i midten af halvfjerdserne til en stiftelse.

Dansk Læseselskab ændrer i 1899 navn til Dansk Forening i Stockholm, og under det navn har foreningen været aktiv lige siden.

Tale til Danas 75 års jubilæum, I

Billede 1 af 5